PUIDEN ERIKOISMUOTOJA OULAISISSA

Tällä kotisivulla käsittelen kehittyvää erikoismuotokokoelmaani ja puiden kasvullista lisäämistä varttamalla.


Puut ovat kiehtovia kasveja ja säätelevät myös lähiympäristönsä kuten pihapiirin olosuhteta muuta kasvillisuutta enemmän. Puun istuttaminen on kauaskantoinen teko koska puu voi elää vielä pitkään istuttajansa jälkeen. Toisaalta puiden lisääjältä vaaditaan kärsivällisyyttä, koska näkyvien tulosten saaminen saattaa viedä vuosia.

Erikoismuodoiksi kutsutaan puita jotka solussa tapahtuneen virheen, mutaation vuoksi poikkeavat voimakkaasti lajinsa perusilmeestä. Metsistä löytyy harvakseltaan lisäämisen arvoisia, erikoisia poikkeamia joiden väri tai kasvutapa tekee niistä puisto- tai pihapuina kiinnostavia.

Kiinnostava puu voidaan varttaa eli siitä voidaan kopioida uusia yksilöitä leikkaamalla siitä vuosikasvain eli jaloverso ja liittämällä se soveltuvaan taimeen eli perusrunkoon latvaksi. Perusrungoksi soveltuu taimi jonka latinalaisen nimen etuosa on sama. Toisiaan vastaavat haavapinnat liitetään toisiinsa kuoriosat kohdikkain ja liitoskohta sidotaan kuminauhalla ja/tai varttamisteipillä. Haavan arpeutuessa liitospintojen solukot muodostavat yhteyden jonka kautta vesi ja ravinteet siirtyvät normaalisti (Katso videot `kiinnostavia linkkejä´-sivulta).

Kuusen ja männyn erikoismuodoille varttaminen on hyvä lisäystapa, pistokaslisäys onnistuu heikosti männyllä ja kuusellakin menetelmä on hidas ja epävarma. (Kuusella joidenkin matalien muotojen ominaisuus tulee tosin parempana pistokaslisättyihin taimiin.) Kataja kannattaa pyrkiä aina lisäämään pistokkaasta johtuen paremmista kertoimista ja varttamisen vaikeudesta.

Erikoismuotojen lisäysmateriaalia saa taimistoilta,harrastajilta tai luvanvaraisesti keräämällä luonnonyksilöistä ja pihapuista. Varttamiseen tarvittavat perusrungot ostetaan yleensä metsätaimitarhoilta, mutta niitä saa myös edullisesti tienvarsista ja ojanpenkoista.

Luonnossa esiintyviin erikoismuotopuihin voi jokainen tutustua vapaasti jokamiehen oikeudella. Varttamiskappaleiden ottoon tarvitaan kuitenkin aina maanomistajan lupa. Luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun yksilön kaikenlainen vahingoittaminen on lain uhalla kielletty.

Kasvattamalla erikoismuodon taimea siitä saa varttamismateriaalia uusiin taimiin jne. Yhden yksilön siis voi periaatteessa kopioida sadoiksi.

Varttamiseen tarvittavia kuminauhoja ja varttamisteippejä myy Schetelig. Varttamisveitsiä saa Siemenvesa Oy:stä.

Valmiita erikoismuotojen taimia kuten kultakuusia ja surukuusia voi tilata postitse esim. Pekka Rantasen taimistolta Lappeenrannasta: www.pekanhavupuut.fi


Parasta painettua tietoa suomalaisista erikoismuodoista ovat kirjat `Metsäpuiden erikoismuodot- Koristepuita viherrakentamiseen´sekä `Metsäpuiden erikoismuotoja kultakuusesta luutakoivuun´

Keskeisimmät varttamisen onnistumiseen vaikuttavat tekijät:

Vartteiden talviaikainen esikasvattaminen sisätiloissa:

Erikoismuotojen keräily: